• Reklamacje - formularz reklamacyjny

Formularz reklamacyjny

 

Itech Paweł Kamiński

NIP: 6751654372

ul. Tarnowska 4

42-200 CzęstochowaSporządzono dnia: ….../….../…….…..

 

DANE KLIENTA 

Imię i Nazwisko reklamującego: ……………………………………………………..

Aktualny adres: …………….……………………………………………………………………………...

…………….………………………………………………………………………………

tel kontaktowy: …………………………………………………………………………..

adres e-mail: ……………………………………………………………………………..

 

DANE REKLAMOWANEGO TOWARU

Numer zamówienia: ……………………………………………………..

Data zakupu: ……………………………………………………..

Nazwa produktu: ……………………………………………………..

Rodzaj i numer zakupu: ……………………………………………………

 

DOKŁADNY OPIS NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ (OPIS WAD)

…………….………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

 

Data wykrycia wady: ……………………………

 

W jakich okolicznościach wykryto wadę:

  • podczas użytkowania
  • inne: …………….……………………………………………………………….

 

Oczekiwana forma rozpatrzenia reklamacji:

  • naprawa
  • wymiana

 

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, kupujący może zażądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, chyba że naprawa lub wymiana nie są możliwe lub wymagają nadmiernych kosztów (dopiero wtedy możliwy jest zwrot gotówki).

 

W celu przyśpieszenia procesu reklamacji prosimy najpierw o kontakt pod numerem +48 575 376 996 lub email na adres bok@enanoshop.com

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz 923 ze zm., wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym dla potrzeb przeprowadzenia procesu reklamacji nabytego przeze mnie towaru.Podpis Klienta …………………………………...


Pobierz Formularz Reklamacyjny w PDF